بلوک

بلوک


ایجاد کارخانه تولید انواع بلوک های سیمانی با مدرن ترین تجهیزات و ماشین آلات با استانداردهای اروپایی و با بهترین مواد ممکن بخشی دیگر از این شرکت است.